European Union

5 Euro – P1h (Slovenia)

5 Euro - Pnew (Austria)
 
© European Central Bank
© European Central Bank

10 Euro - Pnew (Oberthur printer)
© European Central Bank
© European Central Bank

20 euro - P10g (Cyprus)
 
Steven | Sunday 23 December 2012 at 5:09 pm